Vistrap

Sluispark Leuven

2019

Ontwerpbureau Pauwels bvba i.s.m. ir. Arcade

De afbeelding kan niet weergegeven worden De afbeelding kan niet weergegeven worden

Een ecologisch gezond watersysteem herstellen, is een goed voorbeeld om de natuur een (nieuwe) kans te geven. De Dijle in de stad geeft planten en dieren een groene verbinding tussen de natuurgebieden in zuid en noord. Geleidelijk aan wordt de Dijle terug de blauwe ruggengraat van de stad.

De vistrap in het Leuvense Sluispark is één van de stappen waarmee Stad Leuven een opnieuw (be)leefbare en zichtbare Dijlen doorheen Leuven wil realiseren. Het zorgt ook voor het verdere herstel van het visbestand in de rivier, waarbij een vrije vismigratie cruciaal is. De vistrap biedt een oplossing voor het vismigratieknelpunt aan de stuwklep en vervult in de parkomgeving van de Dijledelta ook een recreatieve en educatieve rol.

De visdoorgang is vormgegeven als een meanderende lus rond de stuw. Het niveauverschil wordt met kleine trapjes overbrugd. De vistrap is natuurlijk ingericht, met zachte oevers en ruimte voor oever- en moerasvegetatie. Hij integreert zich perfect in het Sluispark, de lengte van de groene oevers is aanzienlijk vergroot en watergebonden natuur krijgt alle kansen. Dankzij de stroming en de natuurlijke inrichting, met ruwe steenblokken en begroeiing, ervaren bezoekers de Dijle hier als een natuurlijke waterloop van de stad. We sluiten af met goed nieuws: al minstens acht vissoorten maken gebruik van de doorgang!