rationeel gevoel

De vorige lockdown zat er nog maar enkele maanden op en de nieuwe is ondertussen al weer ingegaan. Corona beheerst ons leven met al de nodige grafieken en cijfers van dien. En toch komen die rationele gegevens niet altijd overeen met hoe wij mensen iets ervaren. Willen we een volledig beeld hebben, dan moeten we zowel de rationele gegevens als het gevoel in acht nemen!

Wij verzamelden 3 getuigenissen van personen uit verschillende steden, allen met een verschillende achtergrond, en plaatsen deze naast de cijfers en feiten van die specifieke stad. We stelden hen de vraag in welke mate corona de ervaring van hun directe woonomgeving (eigen huis, tuin, stedelijke omgeving…) heeft veranderd. Als je goed kijkt, zie je directe verbanden tussen hun gevoel en de rationele gegevens. Maar belangrijker is misschien wel: “Wat leert corona ons over de manier waarop wij nu leven en waarop wij in de toekomst willen leven?” Welke problemen én opportuniteiten komen aan het licht door beide manieren om een situatie te beschrijven, langs elkaar te plaatsen?

Laat het duidelijk zijn dat het rationele en het gevoelsmatige elkaar nodig hebben! Niet enkel voor de manier waarop architectuur zich in tijden van corona in vraag moet stellen, maar in het algemeen. Bijvoorbeeld bij het uitbalanceren van de coronamaatregelen tussen de wetenschappelijke blik en de sociale noden. Denk bijvoorbeeld ook aan een architecturaal bestek waarin vaak enkel beschrijvende eisen en normen in terug te vinden zijn. Verschillende onderzoeken toonden al aan dat het bijvoegen van een getuigenis of een video, opgenomen door een gebruiker, het ontwerpproces stimuleert en daardoor het einderesultaat ten goede komt. Kortom: neem snel een kijkje bij onderstaande getuigenissen en ontdek zelf dat het rationele als het gevoel elkaar aanvullen!