FUNDAMENT 3: ALLE ASPECTEN VAN ARCHITECTUUR ERVAREN

Stel je open voor alles aspecten en verbreed je blik op architectuur. Het gaat niet alleen om gebouwen, maar om de ruimtes. Niet enkel over het bebouwde, maar ook over de leegtes. Het draait niet enkel om de architect of de opdrachtgever, maar vooral om de gebruikers. Architectuur draait om het individu, het collectief, over herinneringen en nieuwe invullingen… Architectuur draait om zó enorm veel dat we het niet in één keer kunnen vatten. Neem dus je tijd en leer architectuur ervaren!

Dit is het moment om even te blijven stilstaan bij de ruimte. Hou even halt en probeer de ruimte te ervaren: Wat voel je? Wat zie je? Wat hoor je? Wat ruik je? Ga nu even zitten: Ervaar je de ruimte op dezelfde manier? Of ga liggen, als dat zo even kan: Hoe ervaar je de architectuur nu? Probeer je in te beelden dat je hier op een ander tijdstip van de dag zou komen. Wat zou er dan veranderen in je ervaring? Stel dat de elektriciteit valt uit en het wordt pikkedonker: Mis je de ervaring van “het zien”? Of kan je de ruimte toch aanvoelen op een of andere manier? Wat je ook ervaart, neem het mee en leer eruit…